menu

Strona główna

"Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku" to periodyk naukowy poświęcony problematyce społecznej i gospodarczej. Jest jedyną tego typu publikacją naukową ukazującą się cyklicznie na polskim rynku wydawniczym. Publikuje artykuły, wydawnictwa źródłowe, recenzje, polemiki i inne formy wypowiedzi o charakterze naukowym dotyczące historii powszechnej i dziejów Polski od schyłku XVIII w. do czasów współczesnych.
Pierwszy tom "Studiów" ukazał się w 2003 r. Inicjatorem powstania czasopisma był ówczesny kierownik Katedry Historii Społeczno-Gospodarczej Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Wiesław Puś, który był jednocześnie Redaktorem Naczelnym pierwszych dziewięciu tomów. Od 2012 r. prof. dr hab. Wiesław Puś został przewodniczącym Rady Naukowej pisma, a obowiązki Redaktora Naczelnego objął prof. UŁ dr hab. Jarosław Kita, współredaktor tomów VII-IX.
Autorzy publikujący na łamach "Studiów" wywodzą się z wielu ośrodków naukowych z kraju i zzagranicy. Przygotowywane przez nich prace reprezentują wysoki poziom merytoryczny, a czasopismo weszło do obiegu naukowego.

University of Łódź